People

Faculty Members


Cheng-Jun Wang
Associate Professor

Ke-Ke Shang
Associate Professor

Zhihao Ma
Assistant Research Fellow

Yixin Zhou
Assistant Research Fellow

Zhicong Chen
Assistant Research Fellow

Ph.D. Students


Xuefei Yan
(2022 - )

Lihan Yan
(2022 - )

Master Students


Yixiao Sun
(2022 - )

Yunjie Fei
(2022 - )

Xinya Jiang
(2021 - )

Yaotian Zhang
(2020 - )

Yuduan Li
(2020 - )

Yu Zhou
(2020 - )

Zepeng Gou
(2020 - )

Alumni

 • Jiaojiao Ji, Assistant Research Fellow (2017-2020), now: Research Fellow at University of Science and Technology of China
 • Gongjing Lu, Master Student (2019-2022), now: Data Analyst at Huya
 • Linyan Lu, Master Student (2019-2022), now: Product Manager at Aliyun
 • Yuanyuan Li, Master Student (2019-2022)
 • Huimin Xu, Master Student (2018-2021), now: Ph.D. student in Information Science at University of Texas at Austin
 • Tiewei Li, Master Student (2017-2021)
 • Xiaoyu Zhang, Master Student (2017-2019), now: Amazon
 • Zhicong Chen, Master Student (2016-2018), now: Assistant Research Fellow at Nanjing University
 • Qiang Qin, Master Student (2015-2018)
 • Wei Zhou, Master Student (2015-2017)
 • Lei Liu, Research Assistant (2015-2016), School of Software, Nanjing University
 • Jingyi Zhu, Research Assistant (2015-2016), School of Software, Nanjing University

Academic Committee

 • Jonathan J. H. Zhu, Chair Professor of Computational Social Science, City University of Hong Kong
 • Naipeng Chao, Professor, Dean, School of Communication, Shenzhen University
 • Lingfei Wu, Assistant Professor, School of Computing and Information, University of Pittsburgh